Éamon Ó Cuív TD

Urlabhraí ar Ghnóthaí Tuaithe agus Oileán/Spokesperson on Rural Affairs, Islands.
Éamon Ó Cuív TD

Meet Éamon

Éamon was previously Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs (2002-2010) and Minister for Social Protection  (2010-2011). He was Minister of State at the Department of Arts, Heritage, Gaeltacht and the Islands (1997-2001) and at the Department of Agriculture, Food and Rural Development (2001-2002)

Éamon was a member of Seanad Éireann from 1989 to 1992 and a member of Galway County Council from 1991 to 1997.  He was a Fianna Fáil delegate on the Forum for Peace and Reconciliation (1994-1997) which was established following the Downing Street Declaration of 1993.

He was Deputy Leader of Fianna Fáil from 2011-2012

Bhí Éamon mar Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta ó 2002-2010 agus mar Aire Coimirce Sóisialaí ó 2010-2011. Bhí sé mar Aire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán ó 1997-2001 agus san Roinn Talmhaíochta, Bia agus Forbartha Tuaithe ó 2001-2002.

Bhí sé mar Leas-Cheannaire ar Fhianna Fáil ó 2011-2012

 

Bhí sé mar bhall de Sheanad Éireann ó 1989 go dtí 1992 agus mar bhall de Chomhairle Chontae na Gaillimhe ó 1991-1997.

 

Bhí sé mar thoscaire ó Fhianna Fáil ar an b Fóram um Shíocháin agus Athmhuintearas (1994-1997) a bunaíodh tar éis Forógra Downing Street i 1993.

Get in touch with Éamon

CONTACT
Oifig Dáilcheantair, Sráid Thobar an Iarla, Gaillimh/Constituency Office, Flood Street, Galway