28/11/2018 Fianna Fáil Press Office Aindrias Ó Muimhneacháin TD Urlabhraí ar an nGaeltacht 27ú Samhain 2018 Tá inbhuainaitheacht na Gaeltachta i gcontúirt mar gheall ar nDaonra na Gaeltachta ag Dul in Aois – Aindrias Moynihan Tá sé ráite ag urlabhraí na Gaeltachta agus Acmhainní Nadúrtha Fianna Fáil, Aindrias Moynihan, go bhfuil an próifíl aoise an-ard sna seacht ceantair Gaeltachta sa stáit agus mar gheall ar seo tá inbhuainaitheacht na Gaeltachta i gcontúirt. Bhí Teachta Moynihan ag labhairt ina dhiadh tuairisc nua atá eisithe ag Seanadóir Pádraig Ó Céidigh, The Socio-Economic Profile of the Seven Gaeltacht Areas in Ireland. Bhain an tuairisc úsáid as eolas ón All Ireland Research Observatory (AIRO) agus sonraí daonáireamh le fíordhéanaí, agus d’aimsigh sé go bhfuil an méid daoine sna seacht ceantair Gaeltachta thar 65 i bhfad os cionn an mheáin náisiúnta. “Tá 16.6% de cónaitheoirí sa Gaeltacht thar 65 bhliain d’aois, i gcomparáid leis an meáin náisiúnta, 13.4%. Is údar imní é go bhfuil na figúirí níos measa i nGaeltachtaí Mhaigh Eó, Dún na nGall agus Ciarraí, 22.8%, 21.7% agus 18.6% faoi seach. “Chaithfidh muid dul i ngleic le na treochtaí daonra seo. Tá géarghá le clainne óga agus daoine óga ag pobail na Gaeltachta. In éagmais leo tá an todhcaí s’acu i gcontúirt. “Ní fillfidh scoláire Gaeltachta ar áis chun an cheantar ina rugadh agus tógadh iad, go dtí an am atá postanna a mbeadh pá níos fearr ag dul leis, agus tithe ar fáil. “Tá mórán gaeilgeoirí in áiteanna eile sa tír ag iarraidh a bheith chónaí orthu sa Ghaeltacht ach casann siad ar na fadhbanna céanna – postanna agus tithíocht. Beidh amhras léirithe ar todhcaí na Gaeltachta go dtí an am a mbeadh an fadhb seo socraithe,” a chríochnaigh Moynihan. -CRÍOCH – Donnacha Maguire Oifig Phreasa Fhianna Fáil Teach Laigheann BÁC 2 (F) 01 6183301 (G) 085 1021598 Oifigeach Preasa ar Dhualgas: 087 9555600 Read More