Tá bille foilsithe ag Fianna Fáil le haghaidh socrú a dhéanamh chun toghcháin dhíreacha chuig bord Údarás na Gaeltachta a athbhunú.

Éamon Ó Cuív, Urlabhraí Fhianna Fáil do Ghnóthaí Tuaithe, Réigiúnacha, Gaeltachta & Oileán, “ Má achtaítear An Bille um Údarás na Gaeltachta (Leasú), 2018, déanfar toghcháin dhíreacha Údarás na Gaeltachta a thionól arís, rud nár tharla ón uair dheireanach a raibh Fianna Fáil in oifig.

“Sa bhliain 2012, chuir an rialtas a bhí faoi cheannas Fhine Gael, deireadh le toghcháin dhíreacha chuig Údarás na Gaeltachta. Ba ionsaí ar an daonlathas é nuair a cuireadh deireadh le toghcháin dhíreacha. Bhain sé sin an chumhacht ó mhuintir na Gaeltachta.

“Tá an bille seo faofa ag binse tosaigh Fhianna Fáil agus is ráiteas soiléir é ar rún an pháirtí i dtaobh tacú leis an éileamh ó dhaoine a bhfuil cónaí orthu sa Ghaeltacht go mbeadh baill bhord Údarás na Gaeltachta tofa go díreach.

“Maidir leis an mbille, is iad a bheidh ar an Údarás: cathaoirleach, a gceapfaidh an tAire é nó í, agus 14 chomhalta eile, ar daoine a thoghfar go díreach iad 11 duine díobh agus ar daoine a gceapfaidh an tAire iad 3 dhuine díobh, nach foláir cónaí a bheith ar dhuine amháin díobh ar oileán amach ón gcósta atá sa Ghaeltacht.

“Bunaíodh Údarás na Gaeltacht mar ghníomhaireacht leathan forbartha do na ceantair Ghaeltachta ag a bhfuil ról lárnach i bhforbairt teanga, bonnegar, oiliúint, oideachas agus fostaíocht.

“Soláthróir tábhachtach fostaíochta is ea an tÚdarás ag a bhfuil suas le 400 cliantchuideachta a chuireann fostaíocht ar fáil do bhreis is 7,000 duine ar fud na Gaeltachta i réimsí mar bhith-leigheas, teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide, déantúsaíocht, muilleoireacht adhmaid agus acmhainní nádúrtha, turasóireacht, próiseáil éisc agus feamainne agus dobharshaothrú, fuinneamh in-athnuaite, bia agus ealaíona agus ceardaíocht.

“Táimid ag súil le tacaíocht traspháirtí a fháil le haghaidh na reachtaíochta ríthábhachtaí seo”.