Tá raon polasaithe leagtha amach go hoifigiúil ag Fianna Fáil a threisíonn ar a dtiomantas do na ceantair tuaithe, don Ghaeltacht, don Ghaeilge agus do na hoileáin. Tar éis dóibh an Forógra do Cheantair Tuaithe na hÉireann a sheoladh, tá pleananna an pháirtí chun tacú leis an nGaeilge agus seirbhísí sna ceantair Ghaeltachta agus sna hoileáin a chosaint agus a fheabhsú leagtha amach acu.

Mar a mhínigh an ceannaire Mícheál Martin, “I bplean Fhianna Fáil tugtar réitithe inchreidte costáilte chun na hionsaithe suaracha éagóracha a rinne Fine Gael agus an Lucht Oibre ar na ceantair tuaithe le cúig bliana anuas a chasadh timpeall. Déanfaimid deimhin de go ndéanfar na pobail inár bparóistí tuaithe a chosaint agus go dtabharfar tacaíocht dóibh agus go gcuirfear polasaithe i bhfeidhm chun fostaíocht sna réigiúin a chothú.

“Is dlúthchuid dár bhféiniúlacht í an Ghaeilge ach ba léir i gcónaí doicheall a bheith ag an rialtas seo roimpi. Ceapadh fear nach raibh labhairt na Gaeilge aige ina Aire Stáit Gaeltachta – rud nár tharla riamh i stair an Stáit seo. Teastaíonn ó Fhianna Fáil an damáiste atá déanta ag Fine Gael don teanga a chur ina cheart agus Aire sinsearach don Ghaeilge agus don Ghaeltacht a cheapadh, aire a mbeidh Gaeilge ar a thoil aige nó aici. Sa tslí sin cinnteofar go gcuirfear cás na Gaeilge chun cinn ag an leibhéal is sinsearaí rialtais.”

Is é ag cur leis an méid sin dúirt Éamon Ó Cuív, “Chun ár dtiomantas don teanga a neartú a thuilleadh, táimid chun €18m a infheistiú i bplean sonrach don Ghaeilge agus don Ghaeltacht, plean a mbeidh sé mar aidhm leis go dtiocfaidh fás ar úsáid na Gaeilge agus go gcruthófar poist nua sna ceantair Ghaeltachta.
“In éineacht lenár bpolasaí Gaeltachta, tá straitéis do na hoileáin curtha le chéile againn. Nuair a bhíomar i mbun rialtais thugamar isteach an plean ba radacaí dár cuireadh i bhfeidhm riamh do na hoileáin – teastaíonn uainn tosú in athuair leis an obair fhiúntach seo. Cuid thábhachtach dár n-oidhreacht agus dár gcultúr is ea na hoileáin agus an bealach maireachtála ar leith orthu. Le roinnt blianta anuas is cuid lárnach dár mbranda turasóireachta idirnáisiúnta iad. Ní mór dúinn aire a thabhairt do na hoileáin seo agus iad a fhorbairt ionas go mbeidh saol an 21ú haois á chaitheamh ag na hoileánaigh agus iad fós ag maireachtáil i gcuid de na háiteanna is suaithinsí agus is taibhsí ar domhan.”

“Tugtar gealltanais inár bplean maidir le seirbhísí farantóireachta do na hoileáin ar fad agus maidir leis an aersheirbhís go hOileáin Árann. Cinnteoimid go gcuirfear oideachas bunscoile agus meánscoile ar fáil tríd an liúntas oileáin a thabhairt thar n-ais do mhúinteoirí ar na hoileáin. Cuirfear leathanbhanda mearluais ar fáil do gach teach agus do gach gnó le go mbeifear ábalta an geilleagar a fhorbairt agus lena chinntiú go mbeidh gnóthaí agus turasóireacht na n-oileán éifeachtach agus iomaíoch sa mhargadh.”
“Éire do chách a theastaíonn ó Fhianna Fáil – téarnamh cothrom agus cóir, fostaíocht a chur ar fáil inár bpobail agus fás a chothú iontu; ionas go mbeidh an deis chéanna ag gach duine dul ar aghaidh sa saol pé áit sa tír a bhfuil siad.”