Méabh Cusack
Gaeilge & Culture Officer

Méabh Cusack - Gaeilge & Culture Officer

Is mise Méabh Ní Chíosóg (Cusack) agus is mise an Oifigeach Gaeilge agus Cultúrtha d’Ógra Fianna Fáil. Is ball mé de Chumann Fhianna Fáil Mhuineacháin. Tá líofacht agam sa Ghaeilge. Maidir liomsa, is cuid lárnach de mo shaol í an Ghaeilge. Ní caitheamh aimsire amháin domsa í. I mo thuairim, níl an ghaeilge faoi úinéireacht aon ghrúpa daoine ar leith. Mar páirtí óga don oileán ar fad, caithfimid oibriú chun ár dteanga dhúchais a chosaint sa dá chontae is tríocha agus níos faide anon.

I am Méabh Cusack, the Irish and Cultural officer for Ógra Fianna Fáil. I am a member of the Monaghan Fianna Fáil Cumann. I am fluent in Irish. To me, the Irish language is a central part of my life. It is more than just a hobby. In my opinion, the Irish Language is not owned by any particular group of people. As a cross border youth wing of the Fianna Fáil party, we must work together to protect our native language in the thirty two counties.

Tá paisean mór agam dar gcultúr freisin. Tá suim mór agam leanúint le Peil Ghaelach (Muineachán do Sam ’22)!! Tá suim agam sa cheol tradisiúnta, sa dramaíocht agus sa damhsa fosta. Seinnim réimse uirlisí ceoil éagsúla.

Chomh maith lenár gcultúr freisin, táim paiseanta faoi foghlaim agus teagmháil a dhéanamh le cultúir eile. Tá éagsúlacht mór cultúrtha i mo theaghlach. Is brea liom a bheith ag foghlaim agus ag ceiliúradh a n-éagsúlacht. D’fhoghlaim mé go leor faoi chultúir eile freisin trí obair dheonach a dhéanamh le ADPI.

Maidir liomsa, tá an teorainn níos mó ná line ar mhapa. Is réaltacht laethúil. Tá eolas pearsanta agam ar an teorainn. Táim i mo chónaí fiche nóiméad ón teorainn mo shao lar fad. Tá cairde agus clan agam i ngach ceann de na sé chontae agus sa Phoblacht. D’oibrigh mé ar thionscadail trasteorann. Mar dhuine ón teorainn, tuigim na deacrachtaí atá roimh air. Is í an phríomhaidhm atá agam ná sinn a thabhairt níos gaire d’Eirinn Aontaithe do chách.