Tá sé ráite ag Éamon Ó Cuív ,TD Fhianna Fáil d’Iarthar na Gaillimhe, go bhfuil an tuarascáil ón gCoimisinéir Teanga ina chúis imní i dtaobh craoltóireacht cláir trí Ghaeilge ar RTÉ. D’éiligh Ó Cuív go gcoinneofaí céadtadán áirithe de mhaoiniú cheadúnas teilifíse siar, mura gcomhlíonann an stáisiúin a ndualgas dli faoi Acht 2009.

Dúirt Teachta Ó Cuív, “Tá sé de dhualgas ar RTÉ, mar craoltóir an Stáit, ábhar (trí theanga oifigiúil an Stáit nó trí mheán na Gaeilge) a chraoladh. Léiríonn an tuarascáil dúinn nach bhfuil RTÉ ag baint na spriocanna atá leagtha os a gcomhair amach.

“Tá RTÉ ag sárú a gcuid dualgas faoin Acht Craolacháin,2009 ó thaobh craoltóireacht ábhar trí mheán na Gaeilge ar a gcuid caineáil teilifíse.  Tuigim go bhfuil breis is 99% dos na cláir trí mheán an Bhéarla, rud a léiríonn go bhfuil neamhaird iomlán á thabhairt ar an teanga náisiúnta.

“Tá géarghá le cruinniú idir an t-Aire Cumarsáide agus ardbhainistíocht RTÉ leis an bhfaillí ollmhór seo a réiteach. D’iarr An Coimisinéir Teanga ar RTÉ plean a chur le chéile a léiródh conas a rachaidh said i ngleic leis an easnamh mór seo.

“De réir na figiúirí is déanaí tá eolas ag 1.7m duine ar an nGaeilge agus tá an mór chuid acu sin báúil di. Tá an Ghaeilge mar sheod cultúir agus oidhreachta na tíre, seod atá lárnach inár bhféiniúlacht agus táimid freagrach as í a chothú i measc pobal na tíre seo.

“Mura ngclóínn le RTÉ lena ndualgais dlí craoltóireachta ba cheart don Roinn Cumarsáide cuid don mhaoiniú a fhaigheann RTÉ on Roinn a choinneáil siar agus é a chur ar leathtaobh go dtí go mbeidh siad in ann riachtanais craoltóireachta trí mheán na Gaeilge a chomhlíonadh,”.