Tá cáineadh láidir déanta ag urlabhraí Fhianna Fáil maidir le Gnóthaí Tuaithe, Pobail agus Gaeltachta agus Leascheannaire an Pháirtí Dara Calleary TD ar an rialtas faoi nach bhfuil Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), a bhfuiltear ag fanacht air le fada, foilsithe fós acu.

“Tá feall mór á dhéanamh ar chainteoirí Gaeilge agus ar phobail Ghaeltachta mar gheall ar mhí-éifeachtacht an rialtais  an gníomh seo a chur i gcrích.

“In ainneoin go bhfuil sé cúig bliana ó rinneadh Athbhreithniú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, tá foilsiú an bhille seo curtha ar an méar fhada ag rialtas faoi cheannas Fhine Gael ag rá gur réimse neamhthosaíochta atá ann.

Cheadaigh an rialtas ceannteidil do scéim ghinearálta maidir le Bille Teangacha Oifigiúla  (Leasú) an 30 Bealtaine 2017 nuair a rinneadh athbhreithniú ar an acht bunaidh in 2014.

“Rinneadh iniúchadh fairsing réamhreachtach i gComhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán, coiste ar a raibh mo chomhghleacaithe  Éamon Ó Cuív and Aindrias Ó Muimhneacháin.

“Foilsíodh tuairisc 271 leathanach i mí Bealtaine dá bharr i ndiaidh dul i gcomhairle le páirtithe leasmhara sa choiste le grúpaí lena n-áirítear: An Coimisinéir Teanga, Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta – Conradh na Gaeilge agus Cumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge.

“Ba é tiomantas an Rialtais le linn chlár reachtaíochta an Fhómhair bille deiridh a fhoilsiú le linn an tseisiúin sin. Faraor, níor baineadh amach an sprioc sin.

“Iarraim ar an Aire Kyne agus ar an Taoiseach gealltanas a thabhairt go bhfoilseofar an píosa reachtaíochta seo ar bhonn práinne ionas gur féidir leis an Oireachtas í a chur tríd nuair a fhillfidh sé.

“Tá tacaíocht iomlán mo Pháirtí ag an reachtaíocht thábhachtach seo chun cearta cainteoirí Gaeilge a neartú. Níor cheart don rialtas seasamh sa bhealach ar dhul chun cinn agus an bille seo a fhoilsiú láithreach”.